Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „FTTH GA IBV Sereď Prúdy“, stavebník Slovak Telekom,a.s.

[2019-04-17]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „FTTH GA IBV Sereď Prúdy“, stavebník Slovak Telekom,a.s. PDF [215 KB]
  • Situácia PDF [461 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond