Verejná vyhláška – stavebné povolenie na stavbu Polyfunkčná zóna „Prúdy“ I. a II. Etapa - stavebné objekty SO.21 Káblové prípojky NN, SO.22 Verejné osvetlenie, SO.23 Preložka mestského rozhlasu, SO.24 Ochrana diaľkového kábla, SO 25 Sadovnícke úpravy

[2019-04-16]

Prílohy

  • Verejná vyhláška – stavebné povolenie na stavbu Polyfunkčná zóna „Prúdy“ I. a II. Etapa - stavebné objekty SO.21 Káblové prípojky NN, SO.22 Verejné osvetlenie, SO.23 Preložka mestského rozhlasu, SO.24 Ochrana diaľkového kábla, SO 25 Sadovnícke úpravy PDF [370 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond