Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania - verejná vyhláška "Revitalizácia trhovisko, Mlynárska ulica Sereď"

[2019-04-16]
Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania /verejná vyhláška/
Stavba : Revitalizácia trhovisko, Mlynárska ulica Sereď
Navrhovateľ : Mesto Sereď, IČO 3060169

Prílohy

  • Oznámenie o začatí územného konania a upustenie od ústneho konania - verejná vyhláška "Revitalizácia trhovisko, Mlynárska ulica Sereď" PDF [357 KB]
  • Situácia PDF [873 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond