Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2019 o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď

[2019-04-12]

Prílohy

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 3/2019 o poskytovaní nájomného bývania v bytoch vo vlastníctve mesta Sereď PDF [647 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond