Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia na stavbu „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ – zmena 01.2019

[2019-04-09]

Prílohy

  • Situácia PDF [4.42 MB]
  • Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania o zmene územného rozhodnutia na stavbu „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba – Sereď“ – zmena 01.2019 PDF [254 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond