Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania "Novostavba rodinného domu A“

[2019-04-05]
Stavebník: LU Invest spol. s r.o., 919 32 Opoj č.377, IČO: 52 063 488
Stavba:  „Novostavba rodinného domu A“ na pozemku parc.č. 3418/2, k.ú. Sereď

Prílohy

  • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania "Novostavba rodinného domu A“ PDF [496 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond