Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania na stavbu " Sereď, m.č. Nový Majer, dobudovanie kanalizácie"

[2019-03-11]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania na stavbu " Sereď, m.č. Nový Majer, dobudovanie kanalizácie" PDF [226 KB]
  • Situácia PDF [1.79 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond