Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby "Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“

[2019-03-11]
Názov : Verejná vyhláška - oznámenie o začatí  územného konania o umiestnení stavby:   "Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“
Stavebník: Jaroslav Bartoš
Stavba: "Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“ na pozemku parc.č. 1139/16, k.ú. Sereď

Prílohy

  • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby: "Obchodné priestory a stavebné úpravy a nadstavba“ PDF [226 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond