Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby "Rekonštrukcia a nadstavba polyfunkčného objektu č.749“

[2019-03-06]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby "Rekonštrukcia a nadstavba polyfunkčného objektu č.749“ PDF [380 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond