Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania "Novostavba rodinného domu B“

[2019-03-06]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania "Novostavba rodinného domu B“ PDF [215 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond