Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovate

[2019-02-08]

Prílohy

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovate PDF [234 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond