Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení

[2019-02-08]

Prílohy

  • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2019, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2015 o financovaní základnej umeleckej školy, materských škôl a školských zariadení v meste Sereď v znení neskorších nariadení PDF [268 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond