Verejná vyhláška – územné rozhodnutie „ INS KLASTER SRED 04 TRANSPORT DOLNÁ STREDA “ , líniová stavba – elektronická komunikačná sieť, katastrálne územie Sereď a katastrálne územie Dolná Streda

[2019-02-06]

Prílohy

  • Verejná vyhláška – územné rozhodnutie „ INS KLASTER SRED 04 TRANSPORT DOLNÁ STREDA “ , líniová stavba – elektronická komunikačná sieť, katastrálne územie Sereď a katastrálne územie Dolná Streda PDF [572 KB]
  • Situácia PDF [1.76 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond