Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania DS OKS Sereď, Cukrovarská, NNV, TS, NNK, líniová stavba v katastrálnom území Sereď a Dolná Streda

[2019-02-06]

Prílohy

  • Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania DS OKS Sereď, Cukrovarská, NNV, TS, NNK, líniová stavba v katastrálnom území Sereď a Dolná Streda PDF [170 KB]
  • Situácia PDF [970 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond