Verejná vyhláška - dodatočné povolenie stavby "Stavebné úpravy bytu č. 48 (III.posch.) v bytovom dome 1223/2 Sereď"

[2019-02-05]
Dodatočné povolenie stavby  : stavebné úpravy bytu č. 48 (III.posch.) v bytovom dome 1223/2 Sereď
Stavebník : Pavol Buday a manž. Beáta

Prílohy

  • Verejná vyhláška - dodatočné povolenie stavby "Stavebné úpravy bytu č. 48 (III.posch.) v bytovom dome 1223/2 Sereď" PDF [583 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond