Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Peter Pazúr

[2019-02-01]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond