Verejná vyhláška - Stavebné povolenie "Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Ivana Krasku, UO00131" líniová stavba v obci Sereď

[2019-01-31]
Názov : Verejná vyhláška - Stavebné povolenie  "Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Ivana Krasku, UO00131" líniová stavba v obci Sereď 
Stavebník: SPP-distribúcia, a.s. so sídlom Mlynské nivy, 825 11 Bratislava 26, IČO: 35 910 739,
                  v zastúpení na základe plnomocenstva Ing. Ireneja Denkocyho, v zastúpení na základe splnomocnenia Ing. Miroslava Hronca  
Stavba:  „Rekonštrukcia plynovodov Sereď, Ivana Krasku, UO00131“ líniová stavba, v obci Sereď
                ulice: Priečna, Spádová, J. Jesenského, Hviezdoslavova, Železničná, Legionárska, Obežná, Cukrovarská, M.R.Štefánika, Školská, Kukučínová, D.Štúra.   

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond