Krajský pamiatkový úrad Trnava - Rozhodnutie

[2019-01-28]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond