Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 6/2018 - oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z.

[2019-01-28]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond