Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď – Hala DC31, prevádzkový súbor: G1.1 Technologické zariadenia WEGU Slovakia s.r.o.“ , podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o ú

[2019-01-18]

Prílohy

  • Zverejnenie kópie žiadosti o stavebné povolenie „Priemyselný park – Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď – Hala DC31, prevádzkový súbor: G1.1 Technologické zariadenia WEGU Slovakia s.r.o.“ , podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o ú PDF [138 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond