„Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 6/2018“ - Návrh Oznámenie o prerokovaní

[2019-01-17]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond