Stavebné povolenie na stavbu „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“, stavebný objekt SO 01 – Komunikácie a spevnené plochy

[2018-12-28]

Prílohy

  • Stavebné povolenie na stavbu „Parkovisko pre osobné automobily – Pečivárne Sereď“, stavebný objekt SO 01 – Komunikácie a spevnené plochy PDF [603 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond