Oznam k dani z nehnuteľnosti

[2019-01-02]
Mesto  Sereď,  správca miestnej dane oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľnosti,  ktorým  k 1.1. 2019 vznikla, alebo zanikla daňová povinnosť (napr.  kúpa, predaj, darovanie  nehnuteľnosti), sú povinní podať riadne, alebo čiastkové  daňové priznanie do 31. januára 2019.
 
Občan, ktorému vznikol nárok na zníženie dane z nehnuteľnosti z dôvodu veku nad 65 rokov k 1. januáru 2019 a neuplatnil si zníženie už v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach a  občan s ťažkým zdravotným postihnutím,   môže si uplatniť zníženie dane v lehote na podanie daňového priznania  do  31.januára 2019.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond