Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 10/2018 zo dňa 13.12.2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Sereď

[2018-12-18]
Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 10/2018 zo dňa 13.12.2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie  Územný plán mesta Sereď

Prílohy

  • Príloha VZN PDF [15.04 MB]
  • Vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia mesta Sereď č. 10/2018 zo dňa 13.12.2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2015,  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie  Územný plán mesta Sereď PDF [129 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond