Stavebné povolenie „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď – Hala DC31 – dostavba technických miestností “

[2018-12-04]

Prílohy

  • Stavebné povolenie „ Priemyselný park - Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď – Hala DC31 – dostavba technických miestností “ PDF [259 KB]
  • Situácia PDF [637 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond