Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Priemyselný park a logistické centrum Sereď, SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď“

[2018-12-04]

Prílohy

  • Kolaudačné rozhodnutie na stavbu „Priemyselný park a logistické centrum Sereď, SO 603 – TR 110/22 kV PP a LC Sereď“ PDF [235 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond