Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky ku stavbe "Polyfunkčná zóna "Prúdy" I. a II. Etapa, 37 radových rodinných domov a príslušná technická infraštruktúra"

[2018-11-30]

Prílohy

  • PDF [641 KB]
  • Verejná vyhláška - Rozhodnutie Okresného úradu Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky ku stavbe "Polyfunkčná zóna "Prúdy" I. a II. Etapa, 37 radových rodinných domov a príslušná technická infraštruktúra" PDF [641 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond