Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariad

[2018-11-28]
Návrh Všeobecne záväzného nariadenie mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariadení

Prílohy

  • Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých je mesto Sereď zriaďovateľom v znení neskorších nariad PDF [237 KB]
  • Oznámenie o zverejnení a pripomienkovaní návrhu VZN PDF [211 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond