Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť mládeže

[2018-11-21]
 

Prílohy

  • Výzva na predloženie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Sereď pre oblasť mládeže PDF [183 KB]
  • Príloha č.1 – Žiadosť o dotáciu v zmysle VZN č.3/2016 DOCX [20 KB]
  • Príloha č.1 – Žiadosť o dotáciu v zmysle VZN č.3/2016 ODT [8 KB]
  • Príloha č.2 – Zúčtovanie dotácie DOCX [18 KB]
  • Príloha č.2 – Zúčtovanie dotácie ODT [5 KB]
  • Plnenie kritérií výzvy XLSX [13 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond