Výzva na podávanie návrhov na oceňovanie športovcov v meste Sereď za súťažný ročník 2017/2018

[2018-11-21]

Prílohy

  • Kritériá oceňovania športovcov v meste Sereď za súťažný ročník 2017/2018 PDF [199 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond