Územné rozhodnutie „ Chodník na Sereďskej ulici “ kat.úz.Šoporňa, navrhovateľ Obec Šoporňa

[2018-11-13]

Prílohy

  • Situácia PDF [630 KB]
  • Územné rozhodnutie „ Chodník na Sereďskej ulici “ kat.úz.Šoporňa, navrhovateľ Obec Šoporňa PDF [526 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond