Stavebné povolenie - verejná vyhláška „Novostavba rodinného domu“ na pozemku parc. č. 4135/16, k.ú. Sereď

[2018-11-09]
Stavebník: Mgr. Jozef Karmažín a manž. Kristína rod. Trávniková
Stavba: „Novostavba rodinného domu“  na pozemku parc. č. 4135/16,  k.ú. Sereď.

Prílohy

  • Stavebné povolenie - verejná vyhláška „Novostavba rodinného domu“ na pozemku parc. č. 4135/16, k.ú. Sereď PDF [453 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond