Zverejnenie návrhu rozpočtu mesta Sereď na roky 2019-2021

[2018-10-31]
Zverejnenie návrhu rozpočtu na roky 2019-2021 v zmysle  § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond