Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2018

[2018-10-31]
Návrh 5. zmeny rozpočtu mesta Sereď na rok 2018

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond