„Garáž“

[2018-10-23]
Stavebník:  Ing. Igor Beno a Jarmila Benová
Stavba:  „Garáž “
na pozemkoch parc.č. 3281/7, 3281/6  k.ú.  Sereď

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond