„Prístavba k hospodárskemu objektu a skladovému priestoru“

[2018-10-23]
Stavebník:  Ing. Jaroslav Bielený a manž. Monika vz. Ing. Andreou Šefčíkovou
Stavba:  „Prístavba k hospodárskemu objektu a skladovému priestoru “
na pozemkoch parc.č. 864/1,864/2,864/3  k.ú.  Sereď

Prílohy

  • „Prístavba k hospodárskemu objektu a skladovému priestoru“ PDF [209 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond