Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania „Novostavba rodinného domu“

[2018-10-11]
Stavebník: Mgr. Jozef Karmažín a manž. Kristína rod. Trávniková
Stavba: „Novostavba rodinného domu“  na pozemku parc. č. 4135/16,  k.ú. Sereď

Prílohy

  • Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania „Novostavba rodinného domu“ PDF [211 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond