Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou na stavbu : Chodník na Sereďskej ulici, Šoporňa

[2018-10-09]

Prílohy

  • Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou na stavbu : Chodník na Sereďskej ulici, Šoporňa PDF [226 KB]
  • Situácia PDF [647 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond