Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na stavbu "Priemyselný park-Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď " - 2. etapa areálu 3

[2018-10-03]
Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na stavbu  "Priemyselný park-Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď " - 2. etapa areálu 3

Prílohy

  • Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie podľa § 58a ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na stavbu "Priemyselný park-Logistické centrum a ľahká priemyselná výroba Sereď " - 2. etapa areálu 3 PDF [1.45 MB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond