Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2018 zo dňa 13.09.2018

[2018-09-18]
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 7/2018 zo dňa 13.09.2018,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2015,
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie
Územný plán mesta Sereď
 

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond