Verejná vyhláška - upovedomenie o odvolaní podľa § 56 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní - územné rozhodnutie „Polyfunkčná zóna „Prúdy“ I. a II. etapa, 37 radových rodinných domov a príslušná technická infraštruktúra“

[2018-09-12]

Prílohy

  • Verejná vyhláška - upovedomenie o odvolaní podľa § 56 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní - územné rozhodnutie „Polyfunkčná zóna „Prúdy“ I. a II. etapa, 37 radových rodinných domov a príslušná technická infraštruktúra“ PDF [80 KB]
  • Odvolanie PDF [940 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond