Oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 5/2018“

[2018-09-11]

Prílohy

  • Oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 5/2018“ PDF [96 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond