Oznámenie o prerokovaní „Územný plán mesta Sereď - Zmeny a doplnky č. 5/2018“ - Návrh

[2018-08-30]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018