POŠTA SEREĎ 1 - Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť

POŠTA SEREĎ 1 - Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť
[2024-07-09]

Prílohy

  • Oznámenie o úprave hodín pre verejnosť - 11.07.2024 PDF [187 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď