Prerušenie dodávky elektrickej energie

Prerušenie dodávky elektrickej energie
[2024-05-21]
Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava týmto oznamuje prerušenie elektrickej energie z dôvodu vykonávania práce na zariadeniach rozvodu:
Dňa 27.,28.,29.,30., máj 2024 v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. na ul. Štefana Moyzesa č. 21, 22, 23, 24, 25

Prílohy

  • prerušenie elektrickej energie 27.,28.,29.,30., máj 2024 PDF [589 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe