Pracovná ponuka: mesto hľadá odborného referenta na právne a majetkové oddelenie

Pracovná ponuka: mesto hľadá odborného referenta na právne a majetkové oddelenie
[2024-01-31]

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe