Nocľaháreň slúži ľuďom bez domova

Nocľaháreň slúži  ľuďom bez domova
[2024-01-04]
Mesto Sereď, tak ako každoročne, aj v tomto zimnom období, otvorilo dvere nocľahárne pre ľudí bez domova. Klienti majú možnosť využívať jej služby do 15. marca 2024 v priestoroch Domu kultúry v Seredi na  Školskej ulici. Kapacita nocľahárne je 10 klientov. Podmienkou však je, aby mal klient trvalý pobyt v Seredi. Klientov, ktorí nemajú trvalé bydlisko v Seredi,  je možné v nocľahárni ubytovať iba v prípade voľnej kapacity. Poplatok za prenocovanie je 80 centov.  Nocľaháreň je v prevádzke denne od 19,00 hod. do 7,00 hod. nasledujúceho dňa. Okrem nocľahu je klientom poskytnutá aj možnosť vykonať osobnú hygienu, oprať si a pripraviť si jednoduchú stravu. Mesto nakúpilo pre klientov polievky, kávu,  čaj a  hygienické potreby. Pre klientov je k dispozícii aj ošatenie, ktoré darovali obyvatelia mesta.
Prevádzku nocľahárne zabezpečujú 3 zamestnanci mesta, ktorí sa striedajú v nočných službách. Na prevádzku nocľahárne  je v rozpočte mesta Sereď vyčlenená čiastka viac ako 20 tisíc eur.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe