Výzva na predloženie cenovej ponuky - Údržba verejnej zelene na rok 2024

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Údržba verejnej zelene na rok 2024
[2023-12-06]

Prílohy

  • Výzva na predloženie cenovej ponuky - Údržba verejnej zelene na rok 2024 PDF [608 KB]
  • Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií DOCX [14 KB]
  • Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií ODT [6 KB]
  • Príloha č. 2 - Zmluva o poskytnutí služby - údržba verejnej zelene r. 20... DOCX [56 KB]
  • Príloha č. 2 - Zmluva o poskytnutí služby - údržba verejnej zelene r. 20... ODT [33 KB]
  • Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona 3432022... DOCX [14 KB]
  • Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona 3432022... ODT [5 KB]
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe
Výstavba novej športovej infraštruktúry v meste Sereď - Tenisový areál Sereď