Výzva na obsadenie komisií

Výzva na obsadenie komisií
[2023-11-16]
Vážení občania,
Mestské zastupiteľstvo na rokovaní 16.novembra 2023 v Seredi zriadilo:
Komisiu sociálnu a bytovú,
Komisiu školskú a športovú,
Komisiu kultúrnu,
ako stále komisie pri Mestskom zastupiteľstve v Seredi.
 
Mesto Sereď vyzýva občanov so skúsenosťami v oblastiach sociálnej a kultúrnej, v prípade ich záujmu pracovať v Komisii sociálnej a bytovej a Komisii kultúrnej, aby svoj záujem oznámili na:
 e-mailovú adresu podatelna@sered.sk, alebo v písomnej podobe na podateľni Mestského úradu v Seredi, nachádzajúcom sa na adrese: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď.
Oznámenie je možné vykonať najneskôr do stredy 29.novembra 2023 do 17.00 hod.
 
Mesto Sereď zároveň oznamuje občanom, že v prípade ich záujmu pracovať v Legislatívno-právnej komisii, môžu svoj záujem oznámiť na:
e-mailovú adresu podatelna@sered.sk, alebo v písomnej podobe na podateľni Mestského úradu v Seredi, nachádzajúcom sa na adrese: Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď.
 
Oznámenie je možné vykonať najneskôr do stredy 29.novembra 2023 do 17.00 hod.
 
O výbere z prihlásených uchádzačov do jednotlivých komisií rozhodne Mestské zastupiteľstvo.

Prílohy

Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe