Oznam - daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2023 je splatná dňom 30.09.2023

Oznam - daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2023 je splatná dňom 30.09.2023
[2023-09-22]
Mesto Sereď – oddelenie ekonomické a majetkové, referát daní a poplatkov informuje  daňovníkov dane z nehnuteľností a dane za psa, že
daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2023 je splatná dňom 30.09.2023.
Daňovníci, ktorí daň ešte neuhradili, môžu úhradu realizovať priamo v pokladni na Mestskom úrade v Seredi v hotovosti alebo bezhotovostne cez platobný terminál (bankomatová karta) alebo prevodným príkazom na účet mesta podľa údajov uvedených v rozhodnutí.
 
V prípade akýchkoľvek otázok je možné obrátiť sa na oddelenie ekonomické a majetkové, referát daní a poplatkov č. dv. 12 a 13 Mestského úradu v Seredi, alebo telefonicky na čísle 031/789 20 94.
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európsky sociálny fond
Nadačný fond detí v bezpečí
Vybavenie odborných učební
Duálne vzdelávanie
Fond na podporu športu
Fond na podporu športu
Sereď v pohybe
Sereď v pohybe